] ]
 
] ] ]
]
Site Navigatie
]
] ]

] ] ]
]
Top 7 Recente Berichten ]
Lees laatste Bericht Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM
Laatste Bericht door: Pieter
Forum: Algemene Zaken

Geplaatst: 16-Juni-2006 Om: 15:08

Lees laatste Bericht WCK - Legiolease
Laatste Bericht door: Pieter
Forum: Lease Wetgeving

Geplaatst: 15-Juni-2006 Om: 21:47

Lees laatste Bericht Informatiemiddag Aandelenlease Groningen
Laatste Bericht door: Pieter
Forum: Algemene Zaken

Geplaatst: 15-Juni-2006 Om: 20:34

Lees laatste Bericht Beursversneller nietig - Geen vergunning!
Laatste Bericht door: wreker
Forum: Fortis Algemeen

Geplaatst: 11-Juni-2006 Om: 13:52

Lees laatste Bericht Wijffels moet buigen
Laatste Bericht door: Toon.Stiphout
Forum: Mijn Verhaal

Geplaatst: 07-Juni-2006 Om: 13:34

Lees laatste Bericht Regeling Dexia voor alle gedupeerden aand
Laatste Bericht door: rosje
Forum: Dexia Algemeen

Geplaatst: 06-Juni-2006 Om: 20:03

Lees laatste Bericht Aangifte Economisch Delict Dexia en AFM
Laatste Bericht door: PAYBACK
Forum: Algemene Zaken

Geplaatst: 02-Juni-2006 Om: 10:52

]
] ]

] ] ]
]
Zoeken op het Internet ]

Google

Het Web Payback

]
] ]

] ] ]
]
Advertentie
]
] ]

] ] ]
]
Zoek naar ]

Zoek op:
Alle Woorden
Eťn van de woorden
Zin
]
] ]

] ] ]
]
Poll ]
Heeft u nog vertrouwen in de Banken?
]8.4%(19)
]91.6%(206)
]0.0%(0)

Bekijk Commentaren

Je hebt al gestemd op deze EnquÍte
]
] ]

] ] ]
]
Welkom Gast ]
Naam:
Wachtwoord:
Automatisch Inloggen
Voeg mij toe aan de Actieve Gebruikerslijst
Ja  Nee

Wachtwoord vergeten? | Registreer
]
] ]

   
] ] ]
]
Welkom op

Welkom:

De vereniging PAYBACK komt op voor de belangen van leden die als gevolg van het aanschaffen van een of meer financiŽle producten, en als gevolg van misleidende voorlichting door aanbieders of hun tussenpersonen, in de problemen zijn geraakt of grote verliezen hebben geleden. De vereniging zet zich met name in voor gedupeerden van aandelenlease producten zoals: de winstverdriedubbelaar , het overwaarde effect, sprintplan, vliegwiel, vermogensversnellers, Hefboom effect enz. van aanbieders als: DEXIA, AEGON, Fortis/Groeivermogen, Spaar Select, Spaarbeleg, Levob, SNS Bank, Orha, DSB, DEFAM en andere.
 

De vereniging streeft er tevens naar om een verandering o.a. in de financiŽle wereld te bewerkstelligen, zodanig dat misleiding of verkeerde voorlichting in de toekomst niet meer voor zal komen.

Daarnaast fungeert de vereniging als platform voor de leden om zich actief in te zetten om door gezamenlijke inspanningen de geleden schades zo maximaal mogelijk vergoed te krijgen.

Met vriendelijke groet,

Het PAYBACK team

 
Adresgegevens: Leden aantal:

Vereniging "PAYBACK"
Postbus
90
7700 AB
Dedemsvaart

Fax: 084 718 9071 (Ä 0,30 pp)

3100

 

e-mail adres: info@pay-back.nl

Inschrijving KvK Arnhem: nr. 09130766

Bankrekening: ABN-AMRO 48.46.63.917 

 
 

 

Statuten vereniging PAYBACK

]
] ]

] ] ]
]
Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM ]
Geplaatst: Pieter @ 16-Juni-2006 15:08

Het  Dexia-proces inzake WCAM verzoek

 

Eerst nog even voor uw herinnering:

Van 16 mei 2006 tot en met 19 mei 2006 werd het beroep van Dexia op de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM) om een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) te krijgen bij de rechtbank in Amsterdam behandeld.

 

Juridische belangenbehartigers die het niet eens waren met het verzoek van Dexia om die AVV van het Hof te krijgen dienden dit kenbaar te maken door een verweerschrift daarvoor in te dienen. Door advocaat M. Meijer uit Haarlem is bij het Hof ons gezamenlijk opgesteld verweerschrift ingediend.

Een totaal aan 64 verweerschriften zijn door het Hof uiteindelijk in behandeling genomen.

 

Aan het einde van de 4 procesdagen bepaalde het Hof dat zij, alvorens tot een uitspraak te komen, de behoefte had tot het geven van een opdracht tot een onafhankelijk onderzoek naar de daadwerkelijke aankoop van aandelen. De volledige inhoud van de tussenbeschikking, waarin de door het Hof aangewezen onafhankelijke deskundige bekend gemaakt zou worden, is in een openbare zitting in het Paleis van Justitie in Amsterdam op 2 juni 2006 behandeld.

 

In deze tussenbeschikking bepaalt het Hof voornemens te zijn de stichting Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) tot deskundige te benoemen.

Alvorens tot de benoeming van de onafhankelijk deskundige over te gaan heeft het Hof alle partijen de gelegenheid gegeven op deze beschikking (rekestnummer 1783/05) te reageren. De hiervoor schriftelijk in te dienen reacties konden uiterlijk 12 juni 2006 om 16:00 uur bij de griffie van het Hof ingediend worden.

 

In samenwerking met een kleine groep van vrijwillige deskundigen hebben Beursklacht en Payback gehoor te geven aan het verzoek van het Hof een reactie te geven op de voorgenomen benoeming van de AFM.

 

De volledige reactie kunt u hier lezen.

 

In een 7-tal argumenten zijn in onze reactie vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de AFM geplaatst:

1.      Ontheffing verlenen bij de wettelijke verplichting van de saldibewakingsplicht;

2.      Geen aandacht hebben geschonken (waarschuwingen geven) aan aandelenlease problematiek;

3.      Tekortkoming in het toezicht door het niet opmerken van het verzaken van de zorgplicht;

4.      Aangehaalde publicatie van Prof. Mr. N.J.H. Huls waarin hij stelt dat de toezichthouders geen sterke rol hebben gespeeld en dat er onder hun toeziend oog door vergunninghouders strafbare feiten zijn gepleegd;

5.      Rapport van de Rekenkamer, waarin de AFM zich minder afwachtend moet opstellen bij het bestrijden en bestraffen van marktmisbruik;

6.      De AFM pas 3Ĺ jaar na overtredingen op 9-12-2000 boetes oplegde voor overtredingen betreffende de aandelenleasecontracten. Dat de boetes zo laat werden opgelegd, kwam nadat de AFM een onderzoek ging instellen naar aanleiding van de melding in het consumentenprogramma Tros Radar over het niet naleven van de regelgeving die geldt bij aan- en verkoopkoersen bij Legio Lease.

7.      Een aantal verweerders heeft aangifte gedaan tegen zowel de AFM als Dexia en waarbij de strekking van het disfunctioneren van de AFM aan de kaak wordt gesteld.

 

Met alleen bezwaar maken tegen een door het Hof in te stellen onafhankelijk onderzoeksinstituut geef je geen enkele helderheid. Daarvan zijn wij ons uiteraard volkomen van bewust en hebben dan ook niet alleen onze bezwaren aan het Hof kenbaar gemaakt, maar ook oplossingen aangedragen. Oplossingen in de zin van:

        Hoe zou een onafhankelijk onderzoek gedaan moeten worden (procedure en te controleren processen) en

        Op welke wijze kan een onafhankelijk onderzoek gewaarborgd worden.

 

De inhoudelijke materiedeskundigheid en ďknow howĒ van Beursklacht in de financiŽle wereld is zeer nuttig gebleken om richting te geven aan het te houden onderzoek binnen de systemen waar de aandelenleaseproducten geadministreerd moeten zijn. Met name de procesverwerking en procesbewaking met alle tussenfasen van administratieve vastlegging is in ons verweerschrift uitvoerig beschreven.

Daarmee willen wij het Hof een leidraad geven op welke wijze en op welke plekken van de bank- en aandelenadministratie de daarwerkelijke aankoop van aandelen wel of niet aangetoond kunnen worden.

 

Tot slot hebben wij het Hof verzocht de voorgenomen beslissing om het AFM te benoemen deze beslissing te heroverwegen. Dit verzoek tot heroverwegen menen wij het Hof te moeten vragen om het onafhankelijke onderzoek zo onafhankelijk mogelijk te laten uitvoeren.

Als het Hof ons verzoek tot heroverwegen honoreert, worden de door ons voorgestelde prominenten aan het AFM onderzoek toegevoegd op het gebied van:

        Forensisch schade onderzoek;

        Forensisch economisch rechercheren;

        Criminologisch onderzoek;

        Bank/effectenrecht in relatie tot een economisch/bedrijfskundige achtergrond en

        Materie deskundighjeid en proceskennis effectenwereld.

 

Op dit moment van verschijnen van deze nieuwsflits buigt het Hof zich over de ingediende bezwaren op het voorgenomen besluit.

 

U hoort meer van ons, zodra er duidelijkheid is over het onafhankelijk onderzoek.

 

Met vriendelijke groet,

Vereniging Payback 

Commentaar:  0 | Bekeken:  23 | Toevoegen/Bekijken Commentaar
]
] ]

] ] ]
]
Informatiemiddag Aandelenlease Groningen ]
Geplaatst: Pieter @ 15-Juni-2006 20:34
De maandelijkse zitdag van de vereniging Payback wordt deze maand op 24 juni 2006 in Eenrum, provincie Groningen gehouden.

De zitdagen zijn met name bedoeld voor gedupeerden van aandelenlease, zoals producten van Dexia, Aegon Vliegwiel, Fortis Groeivermogen en ĖDefam, Ohra, Levob, DSB-Hollands Welvaren, maar wij kunnen u ook van advies dienen bij uw product van Spaarbeleg Sprintplan of -Koersplan.

Voor de producten Sprintplan en Koersplan van Spaarbeleg (Aegon) zijn stichtingen opgericht om zodoende gedupeerden van deze producten de mogelijkheid te bieden op een betaalbare wijze te kunnen procederen.

Voor Sprintplan is dat de stichting Spirit en voor Koersplan de stichting Zinloos Betalen.

Bij het aangaan van het product Koersplan werden prachtige prognoses en rendementen voorgespiegeld. Hierbij werd niet of in onvoldoende mate ingegaan op de verborgen kosten die Spaarbeleg in rekening bracht. Kosten die zo hoog uitpakten dat het voorgespiegelde rendement zeker niet werd en wordt behaald.

De stichting Zinloos Betalen is momenteel druk doende een groep te vormen om een procedure te starten tegen Spaarbeleg. U kunt u voor deze procedure aanmelden.

U kunt tijdens de zitdag uw vragen stellen aan medewerkers van Payback, Beursklacht of indien aanwezig ťťn van de advocaten.

Het is handig dat u daarvoor de benodigde papieren meeneemt, zoals kopieŽn van contracten en correspondentie met de aanbieder van uw contract.

Het is natuurlijk mogelijk dat u niet direct antwoord krijgt, dit in verband met een grote toeloop van mensen of doordat uw vraag te gecompliceerd is om direct te beantwoorden. In dat geval ontvangt u in de week die volgt op de zitdag per post of per email antwoord op uw vraag.

De ervaring is dat de meeste gedupeerden vroeg komen. Echter het betreft een doorlopende inloopmiddag. U kunt dus ook gerust iets later dan 14.00 uur komen.

Wij zien u graag op zaterdag 24-06-2006

Cafť Bulthuis, Hoofdstraat 4, 9967 RJ Eenrum, tel. 0595 491545

Met vriendelijke groet,
De Vereniging Payback
www.pay-back.nl
Commentaar:  0 | Bekeken:  18 | Toevoegen/Bekijken Commentaar
]
] ]

] ] ]
]
Aangifte Economisch Delict Dexia en AFM ]
Geplaatst: PAYBACK @ 02-Juni-2006 10:52

Origineel persbericht.

De vereniging Payback heeft, namens haar leden, aangifte gedaan bij de Afdeling Economie & Milieu van het Arrondissementsparket te Arnhem voor het schenden van de zorgplicht door Dexia en tegen de AFM wegens het houden van onvoldoende toezicht.

 

De AFM heeft in haar hoedanigheid van de waakhondfunctie de wettelijke plicht toezicht te houden op de regels betreffende uitgifte en openbaar bod op effecten, melding zeggenschap in beursgenoteerde ondernemingen en de verstrekking van de financiŽle bijsluiter. Voor controle op de naleving van de bij of krachtens de Wte (Wet toezicht effectenverkeer)1995 gestelde regels heeft de AFM de bevoegdheid inlichtingen in te winnen die nodig zijn voor het vervullen van de haar opgedragen taak. Deze bevoegdheid strekt zich ondermeer uit tot effecten uitgevende instellingen, bieders (openbaar bod), de effecteninstellingen, houders van een gekwalificeerde deelneming, degenen die deel uitmaken van een groep waartoe ook een effecteninstelling behoort en houders van een effectenbeurs. Op de AFM rust immers het gedragstoezicht, waaronder het verstrekken van toezichtinformatie aan opsporingsinstanties in het kader van een aangifte en consumentenbescherming.

 

Payback stelt, dat Dexia in haar hoedanigheid van effecteninstelling (zij bood de effectenleaseovereenkomsten aan en voerde deze ook uit) zich te houden heeft aan de daarvoor door de wet gestelde regels. Het niet naleven van de gestelde regels van de Wte is een strafbaar feit dat wordt gesanctioneerd door de Wet op de Economische Delicten(WED).

 

Overtreding van de in de WED opgesomde strafbepalingen leveren strafbare feiten op. Op grond van de Wte en de daarop door delegatie gebaseerde bepalingen heeft Dexia als bank een bijzondere zorgplicht jegens haar cliŽnten. De zorgplicht betekent ondermeer het inwinnen van informatie bij de klant teneinde te voorkomen dat zij risicos en verplichtingen aangaan die zij zelf niet kunnen overzien. Het raadplegen van het BKR-register is nog geen inhoud geven aan zorgplicht. Ook de DSI stelt in haar uitspraak van 5 februari 2004 dat Dexia ten onrechte niet heeft onderzocht of haar klanten wel reserves hadden of wilden opbrengen om een mogelijk verlies te dragen.

 

Payback is dan ook de mening toegedaan dat Dexia minimaal had moeten waarschuwen toen er op de effectenleaseovereenkomsten een negatief saldo ontstond. Dexia had toen om aanvullende zekerheden moeten vragen en als die niet gegeven konden worden had Dexia terstond tot liquidatie van de portefeuilles en beŽindiging van de overeenkomsten moeten overgaan.

 

Ook de commissie Oosting heeft zich op het standpunt gesteld dat latere koersverliezen voorkomen hadden kunnen worden bij de naleving van de saldo-bewakingsplicht. De AFM kan op grond van artikel 48 Wetboek van Strafrecht medeplichtigheid door nalaten worden verweten. Op de AFM rustte immers de verplichting tot gedragstoezicht en de bevoegdheid tot openbaarmaking van overtredingen krachtens de wet.

 

Toen Dexia op een laakbare wijze producten aan de man bracht had de AFM handelend tegen Dexia moeten optreden. De AFM heeft nagelaten waarschuwingen uit te brengen aan consumenten over de aard en reikwijdte van de diverse door Dexia in de markt gebrachte effectenlease-overeenkomsten en de daaraan verbonden risico s. Van deze consumentenbescherming is, voor zover het door Dexia in de markt gebrachte producten betreft, bitter weinig terecht gekomen.

 

De AFM is op grond van haar wettelijke taak strafrechtelijk verantwoordelijk te houden voor het niet althans het onvoldoende uitvoeren van haar wettelijke taak. Dit valt de AFM te verwijten.

 

Op grond van de inmiddels in de civiele zaken gewezen vonnissen en arresten betreffende de schending van zorgplicht door Dexia meent de vereniging Payback dat deze schending bewezen kan worden en dat Dexia en in haar verlengstuk de AFM wegens het houden van onvoldoende toezicht strafbaar zijn.

 

De volledige tekst van de aangifte is opvraagbaar bij de vereniging Payback.

Commentaar:  0 | Bekeken:  161 | Toevoegen/Bekijken Commentaar
]
] ]

] ] ]
]
Advertentie
]
] ]

] ] ]
]
News feed, Laatste Aandelen nieuws ]

 

]
] ]

] ] ]
]
News feed, Uitspraken aandelenlease ]

 

]
] ]

   

] ] ]
]
Deze pagina is gemaakt in 0.4863 seconden. [Aantal Bezoekers: 617384]  Powered by SOOP Portal version Raven RC1
]
] ]