%> Vereniging PAYBACK
] ]
 
] ] ]
]
Site Navigatie
]
] ]

] ] ]
]
Top 7 Recente Berichten ]
Lees laatste Bericht Fortis Variabel Investeringsplan
Laatste Bericht door: Dennis51
Forum: Fortis Algemeen

Geplaatst: 19-Juli-2006 Om: 20:52

Lees laatste Bericht reclame dsb
Laatste Bericht door: mydream
Forum: DSB Algemeen

Geplaatst: 19-Juli-2006 Om: 13:45

Lees laatste Bericht claims ahold
Laatste Bericht door: mydream
Forum: DSB Algemeen

Geplaatst: 19-Juli-2006 Om: 13:40

Lees laatste Bericht Onmenselijk
Laatste Bericht door: Toon.Stiphout
Forum: Mijn Verhaal

Geplaatst: 17-Juli-2006 Om: 00:49

Lees laatste Bericht Hollands Welvaren
Laatste Bericht door: Hearlu
Forum: DSB Algemeen

Geplaatst: 11-Juli-2006 Om: 23:44

Lees laatste Bericht hollands welvaren select 2
Laatste Bericht door: bobo64
Forum: DSB Algemeen

Geplaatst: 11-Juli-2006 Om: 20:53

Lees laatste Bericht Nieuwsbrief, Jaargang 4, nr. 25-06-06
Laatste Bericht door: Pieter
Forum: Nieuwsbrieven

Geplaatst: 21-Juni-2006 Om: 23:42

]
] ]

] ] ]
]
Zoeken op het Internet ]

Google

Het Web Payback

]
] ]

] ] ]
]
Advertentie
]
] ]

] ] ]
]
Zoek naar ]

Zoek op:
Alle Woorden
Eén van de woorden
Zin
]
] ]

] ] ]
]
Poll ]
Heeft u nog vertrouwen in de Banken?
]8.0%(19)
]92.0%(219)
]0.0%(0)

Bekijk Commentaren

Je hebt al gestemd op deze Enquête
]
] ]

] ] ]
]
Welkom Gast ]
Naam:
Wachtwoord:
Automatisch Inloggen
Voeg mij toe aan de Actieve Gebruikerslijst
Ja  Nee

Wachtwoord vergeten? | Registreer
]
] ]

  
] ] ]
]

Beursklacht en Payback

Nieuwsspecial Beursklacht en Payback

Nieuwsspecial Beursklacht en Payback

 

Payback en Beursklacht hebben besloten een gezamenlijk front te vormen tegen de aanbieders van aandelenleaseprodukten en het heersende politieke klimaat hier omheen. Beide partijen hebben dezelfde gedachten over de huidige ontwikkeling op het gebied van deze producten en de daarmee gemoeide verliezen en restschulden voor de gedupeerden. Met een gezamenlijke aanpak kunnen de belangen van die gedupeerden optimaal worden behartigd.

 

Payback en beursklacht blijven hun eigen identiteit behouden en ook hun eigen koers varen, echter er zal in hoge mate worden samengewerkt en aan gezamenlijke informatieverstrekking worden gedaan.

 

Gezamenlijke acties zullen over het algemeen gericht zijn op informatieverstrekking aan het grote publiek en wel door gebruikmaking van de media of door directe communicatie.

 

Informatiemiddagen

 

Beursklacht en Payback zullen op korte termijn informatiemiddagen organiseren. Onderwerp zal o.a. zijn het verstrekken van informatie over collectieve acties.

 

Advocaten

 

We hebben gesprekken gehad met diverse advocaten welke in grote mate actief zijn in de lease affaire en een principe akkoord met het kantoor dat de gezamenlijke procedure in eerste aanleg gaat voorleggen aan de rechtbank. Daarnaast vinden op dit moment diverse gesprekken plaats met advocaten die de rechtsgang in eerste aanleg voor de collectieve procedures van de overige producten voor hun rekening gaan nemen. Wij verwachten dat er voor diverse groepen meerdere procedures tegelijk worden gevoerd.

 

Collectieve procedures

 

Inmiddels zijn voor gedupeerden enige aanbiedingen beschikbaar, zijnde Dexia-aanbod en Aegon Vliegwiel. Met ingang van dinsdag 29 maart 2005 zijn er enige aanbiedingen aan toegevoegd, te weten:

 

-             Overige producten Dexia

-             Fortis Groeivermogen

-             Fortis Defam

-             Levob

-             DSB / Hollands Welvaren

-         Ohra.

 


 

Prijsstellingen producten:

 

De prijsstelling geldt per cliënt, ongeacht het aantal contracten van één aandelenlease-aanbieder. Indien een cliënt contracten in zijn bezit heeft van meerdere aanbieders, geldt het aanbodbedrag per aanbieder.

 

Doel

 

Beursklacht en Payback willen door middel van collectieve acties het Dexia-aanbod ongedaan maken en de diverse Aegon-Vliegwiel-overeenkomsten in een juridische procedure aanvechten. Hiermede wordt beoogd de kosten voor de deelnemende gedupeerden laag te houden.

 

Werking

 

Van het collectief uit zullen verscheidene procedures worden gevoerd. In beginsel worden eerst hoofdgroepen gevormd binnen een collectief, dit ter voorbereiding op zogenaamde collectieve hoofdprocedures. Een verdere onderverdeling zal echter noodzakelijk blijken te zijn. Hiertoe zullen binnen de diverse hoofdgroepen subgroepen worden gecreëerd, waarvoor ook weer collectieve procedures zullen worden voorbereid.

 

Enkele voorbeelden

 

1.      AegonVliegwiel. Niet alle Vliegwielovereenkomsten zijn hetzelfde. Ze kunnen echter wel naar de werking in twee typen, Juniorlease of Eegalease, worden onderscheiden die dan elk tot een hoofdgroep worden gemaakt. Ook reguliere overeenkomsten zijn een hoofdgroep. Binnen de hoofdgroepen kan dan weer worden onderverdeeld naar product (Vliegwiel Kapitaal of Vliegwiel Koopsom). Dit worden dan subgroepen waarvoor ook weer afzonderlijke procedures gestart moeten worden.

 

2.      Dexia-aanbod. Aangezien niet iedereen dezelfde overeenkomst voor hetzelfde product heeft en ook niet onder dezelfde omstandigheden het aanbod heeft geaccepteerd, is het niet mogelijk één collectief te vormen. Ook hier zullen dus hoofdgroepen en subgroepen gaan ontstaan. In principe komen er drie hoofdgroepen gebaseerd op Juniorlease, Eegalease en Reguliere overeenkomst. Daarbinnen wordt dan weer gewerkt met subgroepen gebaseerd op product, bv. Winstverdriedubbelaar of soortgelijke producten waarbij in meerdere tranches tegen dezelfde koers en aantallen effecten werden aangekocht.

 

De kosten per fase voor de collectieve procedures

 

De kosten variëren per fase en per aanbieder. We onderscheiden hierbij een proces in eerste aanleg, een beroepsprocedure (hoger beroep) en eventuele vervolgprocedures. Per fase wordt een vast bedrag in rekening gebracht en bij succes een prestatieloon. Het vaste bedrag dient om proceskosten en overheadkosten te dekken.

 

Procedure in eerste aanleg:

 

Vaste kosten:   200 euro Alle collectieve procedures

                       

 

Prestatieloon:  Voor beide aanbieders geldt een maximaal prestatieloon van 150 euro, doch bij 5000 deelnemers of meer geldt per duizend deelnemers extra een korting van 10%. Het minimum prestatieloon zal 12,50 euro bedragen.

Prestatieloon    Voor de overige lease aanbieders geldt bij succes een maximale prestatieloon van 150 euro vanaf 5000 deelnemers zal de prestatieloon per duizend extra deelnemers met 10% verminderen. Het prestatieloon zal minimaal 50 euro en maximaal 150 euro bedragen.

 


 

Beroepsprocedure

 

Vaste kosten:   200 euro Alle collectieve procedures

 

 

Prestatieloon     Voor alle lease aanbieders geldt bij succes een maximale prestatieloon van 150 euro vanaf 5000 deelnemers of meer geldt dat voor elke extra 1000 deelnemers een korting van 10%. Het prestatieloon zal minimaal 50 euro en maximaal 150 euro bedragen

 

 

Vervolgprocedures

 

Voor alle eventuele vervolgprocedures zullen dezelfde kosten per proces als voor de beroepsprocedure berekend worden.

 

Tenslotte

 

·        U krijgt toegang tot uw persoonlijke dossier door middel van “Mijn Beursklacht”.

·        Persoonlijke reactie op uw vragen zullen zowel telefonisch als per E-mail door de servicedesk van Beursklacht worden

afgehandeld.

·        Direct na aanmelding ontvangt u een formulier ter ondertekening waarmede u Beursklacht machtigt uw

belangen te behartigen en waarmede hen de mogelijkheid wordt geboden externe 

advocaten in te huren.

·        Leden van Payback krijgen 10% korting op de vaste kosten van de procedures.

 

Payback wijst u er aanvullend op dat niettegenstaande het aanbod van Beursklacht een goed en aantrekkelijk aanbod is, er natuurlijk ook nog andere manieren zijn om uw belangen tegen genoemde aanbieders te verdedigen. U kunt bv. gebruik maken van de mogelijkheden die de werkgroepen van Payback te bieden hebben, zoals individueel procederen in groepsverband tegen speciale tarieven die zij bedongen hebben bij advocatenkantoren. Ook is er de mogelijkheid op basis van “no cure, no pay” te werken.

 

Payback treedt op als onafhankelijk- toezichthouder en orgaan voor klachtenprocedures.

 

 

U kunt u voor de collectieve procedures opgeven

 

Informatie over de diverse procedure`s vind u op www.Beursklacht.nl onder collectieve actie`s.

Indien u niet over internet beschikt kunt u het Beursklacht informatie pakket opvragen per post door een kort briefje te sturen naar: Beursklacht.nl

Postbus 2020

2000 CA Haarlem.

 

Wij verzoeken u vriendelijk specifiek aan te geven over welk product of producten u aanvullende informatie wenst.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Vereniging PAYBACK

 

 

16 april 2005

Nieuwsbrief stand van zaken collectieve procedures

 

Welkom bij tweede gezamenlijke editie van de Beursklacht - Payback nieuwsbrief. De voornaamste onderwerpen hebben betrekking op de huidige stand van zaken en ontwikkelingen aangaande de collectieve acties en procedure`s die wij zijn gestart.

 

Informatiemiddagen

 

Beursklacht en Payback organiseren momenteel een drietal informatiemiddagen.

Op zaterdag 7 mei vindt de eerste informatiemiddag plaats in de omgeving van Utrecht, vervolgens wordt het zuiden en het noorden van het land aangedaan op de zaterdagen 21 mei en 28 mei.

Advocaten die de procesvoering voor hun rekening nemen, zullen het voortouw nemen tijdens de bijeenkomsten. Niet alle advocaten zullen aanwezig kunnen zijn voor de diverse procedures, wel zal er door medewerkers van Beursklacht per procedure een korte samenvatting worden voorgelegd.

 

Deze middagen zijn niet alleen voor deelnemers aan de collectieve acties, maar ook voor geïnteresseerden. U hebt de gelegenheid kennis te maken met het team achter de collectieve acties. Daarnaast kunnen vragen worden gesteld over de voor- en nadelen van collectieve procedures ten opzichte van individuele procedures.

 

Ongeveer twee weken voor de informatiemiddag ontvangt u een uitnodiging met agenda.

 

Advocaten

 

Op dit moment zijn we in vergaande bespreking met diverse advocaten, die hun sporen in de rechtzaal met betrekking tot de effectenleaseaffaire reeds hebben verdiend. Per collectief voeren wij gesprekken met kantoren die reeds kennis en ervaring in de materie aangaande de specifieke effectenleaseaanbieder hebben opgedaan.

 

Beursklacht wordt voor de procesvoering inzake de collectieve procedure aangaande het Dexia aanbod bijgestaan door mr. F. Klemann en mr. H.J. Tulp van het kantoor Dommerholt en van Dijk. Beursklacht zal alle vragen omtrent de procesvoering met haar klanten voor haar rekening nemen. Dommerholt en van Dijk verzorgt namens Beursklacht de juridische kant van de procesvoering. Indien u direct contact opneemt met het kantoor van Dommerholt en van Dijk zullen de kosten hiervoor geheel voor uw rekening zijn.

 

Wij verwachten op korte termijn overeenstemming te bereiken met advocaten voor de procedures met betrekking tot Aegon (Vliegwiel), DSB (Hollands Welvaren), Levob en Fortis- Groeivermogen en Defam. Zodra overeenstemming met deze advocaten is bereikt, stellen wij deze advocaten in een Nieuwsbrief en op onze site, aan u voor.

Payback treedt op als onafhankelijk- toezichthouder en orgaan voor klachtenprocedures.

 

Status en voortgang collectieve procedures

 

Beursklacht stelt op kort termijn via “Mijn beursklacht” een intake formulier beschikbaar voor de deelnemers in de collectieve acties. Dit intake formulier wordt samengevoegd met de effectenlease contractgegevens en opgenomen in uw persoonlijke dossier en wordt toegevoegd aan de gezamenlijke dagvaarding.

Beursklacht en Vereniging Payback

Zie ook www.beursklacht.nl

 

April 2005

Informatiemiddagen collectieve procedures

In de maand mei organiseert de vereniging Payback en Beursklacht in Maarssen, Meppel en Ledeacker, informatiemiddagen inzake de door hun gestarte collectieve acties aangaande effectenlease.

Beide organisaties willen door middel van collectieve acties, in de vorm van gezamenlijke rechtzaken, ervoor zorgen dat bedrijven zoals Aegon / Fortis-Groeivermogen / Fortis -Defam / Dexia / Levob / DSB, verantwoording afleggen voor hun aandeel in de lease-affaires. Door de samenwerking van Beursklacht, Payback en advocaten vormt er zich een bundeling van specialismen, kennis en ervaring, waardoor een sterk blok gevormd wordt. De door Payback en Beursklacht geselecteerde advocaten hebben hun sporen in de rechtzaal inzake effectenlease ruimschoots verdient.

Tijdens de informatiemiddag, die om 14.00 uur begint, ontvangt u informatie over de collectieve acties, werkwijze van de acties, status van de verschillende acties en achtergrondinformatie van de verschillende sprekers, gepresenteerd door degene verantwoordelijk. Tussentijds is er gelegenheid voor alle aanwezigen om vragen te stellen.

De bijeenkomsten vinden plaats in:

Datum: 07 mei 2005
Plaats: Maarsen
Locatie: Pim Jacobs Theater, Harmonieplein 4, Maarssen

De zaal is om 13.30 uur open

 

Datum: 21 mei 2005
Plaats: Meppel
Locatie:
Zalencentrum Nijmeijer, Marktstraat 43, Meppel

De zaal is om 13.30 uur open

 

Datum: 28 mei 2005
Plaats: Ledeacker
Locatie:
Oele Tön’s Feesterij, Dorpstraat 2, Ledeacker

De zaal is om 13.30 uur open

 

Gezamenlijk standpunt Beursklacht en Payback inzake het schikkingsvoorstel Dexia

29-04-2005 werd bekend dat de heer Duisenberg een "geslaagde" bemiddelingspoging heeft gedaan tussen Dexia enerzijds en de stichtingen Leaseverlies en Eegalease, de consumentenbond en de VEB anderzijds. Het bereikte compromis behelst globaal de volledige kwijtschelding van de restschuld bij eegalease gedupeerden, en kwijtschelding van 2/3 van de restschuld in gewone aandelenlease overeenkomsten. Dexia legt hierbij geen schuldbekentenis af, terwijl uit de diverse uitspraken nadrukkelijk blijkt dat Dexia zich schuldig heeft gemaakt aan zeer veel overtredingen.

Dit zogenaamde compromis is zeer schadelijk voor een objectieve rechtsgang. Rechters zullen dit compromis kunnen gaan gebruiken als richtlijn in hun uitspraken, terwijl in zeer veel gevallen juist een volledige schadeloosstelling gerechtvaardigd is.

Bovendien, dit is nog veel kwalijker, staat de bemiddelingspoging een grondig onderzoek in de weg naar het daadwerkelijk aankopen van de aandelen en schendingen van de zorgplicht door Dexia. Tot op heden heeft Dexia nog niet afdoende weten aan te tonen dat zij daadwerkelijk aandelen heeft gekocht. Zou blijken dat Dexia inderdaad nooit aandelen heeft gekocht, dan dient er een strafrechtelijk onderzoek plaats te vinden, en dienen de verantwoordelijken berecht te worden. Ook dienen de gedupeerden in dat geval volledig gecompenseerd te worden.

Een andere zeer kwalijke zaak is de rol van de minister van Financiën, de heer Gerrit Zalm. Tijdens het debat op 19 april jongstleden gaf de heer Zalm aan dat hij verwachtte dat er een concreet voorstel in juni zou komen. Mogelijk zou er nog ruimte zijn om andere partijen in dit conflict te horen. Naar nu blijkt is er dus al een voorstel. Andere partijen zijn niet gehoord. Hiermee heeft de heer Zalm naar onze mening een onjuiste voorstelling van zaken gegeven aan de gedupeerden en de kamer. Nu er zo kort na dit debat opeens een akkoord ligt, vermoeden wij dat het de heer Zalm al lang bekend was dat er een akkoord was bereikt.

Ook de timing van het naar buiten brengen van het compromis is op zijn zachtst gezegd ernstig politiek geladen en misleidend. Vlak voor Koninginnedag wordt er gemeld dat er een akkoord is bereikt tussen Dexia en aandelenlease gedupeerden. Overigens is er wat ons betreft geen akkoord tussen gedupeerden en Dexia. Het zijn alleen de bovengenoemde organisaties die met Dexia een akkoord hebben bereikt. Deze organisaties hebben nooit aan de bij hun aangesloten leden een mandaat gevraagd om voor hen te onderhandelen. Mede als gevolg van het ontbreken van een mandaat kunnen zij alleen een advies uitbrengen aan hun leden. Iedere gedupeerde zal dan voor zich moeten beslissen of hij wel of niet akkoord gaat met dit voorstel. Gezien het onvoldoende tegemoet komen van Dexia aan alle gedupeerden, immers de mensen met een Dexia aanbod worden slechts zeer ten dele tegemoet gekomen, zijn wij van mening dat dit voorstel dan ook niet geaccepteerd dient te worden. Mede gezien alle
emotionele en financiële lasten waarmee de effectenlease gedupeerden zijn geconfronteerd de laatste jaren.

Aanstaande dinsdag zal er overleg plaatsvinden tussen een twintigtal advocaten aangevoerd door Dommerholt & van Dijk, de vereniging Payback, Beursklacht en Leaseproces over de te nemen stappen inzake het compromis dat onder leiding van de heer Duisenberg is bereikt. Na dinsdag zal er een unaniem standpunt naar buiten worden gebracht, inclusief een gedegen advies voor de gedupeerden.

 

Vereniging PAYBACK                                                                        Beursklacht

                                                                     http://www.beursklacht.nl

 

5 mei 2005

Welkom bij de vierde editie van de gezamenlijke nieuwsbrief Beursklacht en Payback. De belangrijkste onderwerpen hebben betrekking op de huidige stand van zaken en ontwikkelingen aangaande de collectieve acties en procedure`s die wij zijn gestart.

Advocaten collectieve acties

Beursklacht wordt voor de procesvoering inzake de collectieve procedure aangaande Aegon Vliegwiel bijgestaan door mr. M. Bosman van het kantoor Bosman advocaten. Beursklacht zal alle vragen omtrent de procesvoering met haar klanten voor haar rekening nemen. Bosman advocaten verzorgt namens Beursklacht de juridische kant van de procesvoering. Indien u direct contact opneemt met het kantoor van Bosman advocaten zullen de kosten hiervoor geheel voor uw rekening zijn.

Wij verwachten op korte termijn overeenstemming te bereiken met advocaten voor de procedures met betrekking tot DSB, Levob, Fortis Groeivermogen en Fortis Defam. Zodra overeenstemming met deze advocaten bereikt is, stellen wij u de advocaten voor in een volgende Nieuwsbrief en op onze site.


Overwegingen inzake schikkingsvoorstel Dexia door Payback en Beursklacht

Het schikkingsvoorstel van de heer Duisenberg is nog geen definitief voorstel. De leden van de stichting Leaseverlies worden al wel gevraagd om te stemmen. Bij het stemmen op het voorstel moet men met een aantal zaken rekening houden. Indien er geen stem wordt uitgebracht, wordt dit gezien als een ja-stem. Ook zijn nog veel zaken onduidelijk. Hoewel het om details gaat, zijn deze zaken wel van belang. Deze details kunnen net het verschil uitmaken of men wel of niet in aanmerking komt voor het schikkingsvoorstel. Het is daarom belangrijk om een goede afweging te maken of men wel of niet voor het schikkingsvoorstel gaat stemmen.


Voor-argumenten

Emotionele rust, aangezien een procedure meer tijd in beslag neemt en ingaan op het schikkingsvoorstel duidelijkheid geeft.

Voor mensen die bang zijn om te procederen of daar niets mee te maken willen hebben, zou het een uitkomst kunnen zijn.


Tegen-argumenten

Dexia bepaalt zelf in alle gevallen individueel hoe de schikking eruit komt te zien en daarnaast bepaalt Dexia het moment waarop verjaring ingaat. Dit is op het moment van ingaan van het contract.

Dexia spreekt over individuele situaties, terwijl het product Effectenlease, een kant en klaar, gestandaardiseerd product is. Aan de overeenkomstige situaties bij hun klanten wordt geen recht gedaan.

Het schikkingsvoorstel van Dexia is op zijn zachts gezegd wederom misleidend te noemen. Er wordt misbruik gemaakt van de huidige omstandigheden. Een hoop gedupeerden zitten al jaren door de hoge aflossingen in zak en as en bij de rechter worden gedupeerden steeds meer in het gelijk gesteld.

Mensen worden afgeschilderd als beleggers, het zijn geen beleggers, maar misleide / gedupeerde spaarders.

Het schikkingsvoorstel is niet geschikt voor mensen met hoge restschulden of voor mensen met een contract wat nog jaren loopt.

Het schikkingsvoorstel is niet geschikt voor mensen met het Dexia Aanbod, aangezien zij op voorhand niet bij machte waren de restschuld in 1 keer te voldoen.

Mensen die niet betaald hebben, hebben niet aan de betalingsverplichting voldaan. Men is verplicht om achterstanden in betalingen te voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor het schikkingsvoorstel. Ook eegaleasers, die hun overeenkomst buiten rechte hebben vernietigd en gestopt zijn met betalen, terwijl zij op een juiste manier hun overeenkomst vernietigd hebben. Dexia heeft hier echter nooit mee ingestemd en het schikkingsvoorstel is volgens Dexia daarom niet van toepassing. De A+ codering (wanbetaling) van het BKR blijft in dit soort gevallen staan.

Het is niet te begrijpen dat Dexia en Stichting Leaseverlies stellen dat een rechtszaak duur is, omdat juist de stichtingen waren opgericht met het doel om voor de gedupeerden procederen betaalbaar te maken.

Ingaan op het schikkingsvoorstel betekent afzien van alle juridische rechten.

Dexia heeft in gevoerde rechtszaken nog steeds niet voldoende weten aan te tonen dat er daadwerkelijk aandelen zijn gekocht. Randvoorwaarde van het schikkingsvoorstel moet zijn dat Dexia onomstotelijk moet aantonen dat er daadwerkelijk aandelen gekocht zijn. Zoniet, dan is er mogelijk sprake van fraude en zou juist een strafrechtelijk onderzoek moeten plaatsvinden.

Alleen mensen die zijn aangesloten bij Leaseverlies mogen stemmen, echter het schikkingsvoorstel is voor iedereen. Dit betekent dat een zeer grote groep mensen die niet bij Leaseverlies is aangesloten, ook niet de gelegenheid heeft om mee te doen aan de officiële stemming. Statistisch gezien is de uitkomst niet betrouwbaar, omdat niet vaststaat dat de groep aangesloten bij Leaseverlies representatief is voor de volledige groep gedupeerden. Zelfs mensen bij Leaseverlies.

Eerdere met winst afgesloten overeenkomsten worden verrekend met openstaande restschuld.


Een aantal veel gestelde vragen naar aanleiding van het schikkingsvoorstel

Ik ben geen eegaleaser. Heb ik dan ook nog kansen?
Ja, er zijn nog zeer veel argumenten aan te voeren, die op dit moment succesvol zijn in de rechtsspraak, zoals zorgplicht, Wck (Wet op Consumenten Krediet).

Dexia heeft een schikkingsvoorstel gedaan. Is dit gunstig in mijn situatie?
Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Belangrijk om te realiseren is dat het schikkingsvoorstel een bodem legt onder de uitspraken van de rechters. Met een goedkope wijze van procederen via Beursklacht is het ook mogelijk om met een lage restschuld te procederen. De kans dat bij winst een groter voordeel te verkrijgen is dan wanneer u zou ingaan op het schikkingsvoorstel is daarom groot te noemen.

Ik heb de aandelen overgenomen van Dexia. Betekent dit dan dat de aandelen daadwerkelijk gekocht zijn?
Als u de aandelen heeft overgenomen is dat geen bewijs dat Dexia conform de overeenkomst de aandelen heeft aangekocht. Het kan heel goed zijn dat Dexia de aandelen pas heeft gekocht op het moment dat u uw keuze kenbaar maakte om de aandelen over te nemen.

Mijn contract is al afgelopen. Kan ik dan nog procederen?
Ook als uw contract reeds is afgelopen kunt u nog gaan procederen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor het schikkingsvoorstel?
U komt in aanmerking voor de schikking, indien de schikking na de stemming onder de leden van de stichting leaseverlies leidt tot acceptatie, waarna vervolgens Dexia in uw individuele situatie bepaalt of en aan welke voorwaarden u voldoet.


PERSBERICHT belangenbehartigers

Advocaten en overige belangenbehartigers nemen gezamenlijk standpunt in ten opzichte van het schikkingsvoorstel Dexia.

Bemiddelaar Wim Duisenberg presenteerde op 29 april een schikkingsvoorstel dat een einde moet maken aan de jarenlange strijd tussen gedupeerde beleggers en Dexia.

Er is een samenwerkingsverband gevormd van belangenbehartigers Leaseverlosser, Leaseproces, Leaseleed, Beursklacht, Vermogensmonitor, Platform Aandelenlease, Payback en ruim 20 advocatenkantoren die bij elkaar circa 10.000 gedupeerden vertegenwoordigen, waarvan een groot deel al tegen Dexia procedeert.
Het gezamenlijke schadebedrag van deze gedupeerden beloopt circa € 275 miljoen.

Tijdens een bijeenkomst in De Meern op 3 mei 2005 heeft dit samenwerkingsverband het schikkingsvoorstel besproken.

Het voorstel is nog slechts in hoofdlijnen gepubliceerd en op tal van punten leven nog vragen. Op basis van wat thans over het voorstel bekend is komt het samenwerkingsverband tot de volgende conclusie.

Met het oog op de huidige ontwikkelingen in de rechtspraak moet het schikkingsvoorstel als te mager worden beschouwd. Het voorstel behelst alleen kwijtschelding van een deel van de restschuld en laat de ingelegde bedragen volledig voor rekening van de gedupeerde. Gedupeerden moeten eerst het volledige contract uitdienen (het voorstel geldt niet voor degenen die gestopt of achter zijn met de maandelijkse betalingen); zij zullen in veel gevallen nog gedurende een lange periode hun maandelijkse betalingen moeten verrichten. Gedupeerden lopen over die periode nog steeds koersrisico.

Uit de huidige rechtspraak komt het volgende beeld naar voren.

Eega-verweer is van toepassing
Als tijdig en rechtsgeldig door de echtgenoot is vernietigd, betekent dit dat er geen restschuld is en dat de volledige inleg moet worden terugbetaald.

Dexia heeft de zorgplicht geschonden
In veel procedures wordt vastgesteld dat Dexia de op haar rustende zorgplicht heeft geschonden. Vaak levert dit voor gedupeerde een kwijtschelding van 75 tot 100 procent van de restschuld op en soms ook tot teruggave van een deel van de inleg.

Wet op het Consumentenkrediet (WCK) is van toepassing
Diverse rechtbanken hebben de WCK van toepassing verklaard op de aandelenlease-producten van Dexia. Omdat Dexia niet beschikte over de vergunning die door de WCK is voorgeschreven zijn de contracten nietig. In principe brengt dit mee dat er geen sprake is van een restschuld en dat de volledige inleg moet worden terugbetaald. In een aantal uitspraken passen rechtbanken een bepaalde billijkheidscorrectie toe. Deze uitspraken lijken met name in het voordeel te zijn van gedupeerden met schade die vooral uit verlies van inleg bestaat.

Ook beroepen op dwaling en misbruik van omstandigheden worden soms gehonoreerd.

Daarnaast valt niet uit te sluiten dat in de gerechtelijke procedures zal blijken dat bij Dexia onregelmatigheden hebben plaatsgevonden bij de beweerde aankoop van effecten. Vermoed wordt dat Dexia in vele gevallen niet de contractueel met de klant overeengekomen aandelen voor de klant heeft gekocht maar deze positie slechts met opties heeft afgedekt en ook over de gehanteerde aan- en verkoopkoersen bestaan twijfels. In die gevallen vordert Dexia ten onrechte restschulden terug.

Nu de meeste rechters de gedupeerden grotendeels danwel geheel in het gelijk stellen doet het schikkingsvoorstel geen recht aan de juridische positie van partijen.

Voor drie groepen gedupeerde beleggers is het schikkingsvoorstel het overwegen waard. In de eerste plaats zijn dit de gedupeerden die een bescheiden inleg hebben betaald en geconfronteerd worden met een restschuld van slechts enkele duizenden euro’s. Wanneer de resterende looptijd van het contract kort is (het contract moet immers eerst worden uitgediend en de rentekosten van zo’n 13% per jaar lopen dan gewoon door) kan kwijtschelding van de restschuld uitkomst bieden.
In de tweede plaats de groep die geen beroep kan doen op het eega-lease argument (de ontbrekende handtekening van de partner) met een inleg tot zo’n € 15.000,- en een niet te lang doorlopend contract.
In de derde plaats kan het schikkingsvoorstel van betekenis zijn voor die gedupeerden die er teveel tegenop zien om de strijd met Dexia aan te gaan.

Voor alle anderen lijkt (voort-)procederen tegen Dexia veel meer perspectief te bieden. Die beslissing is natuurlijk aan de individuele benadeelden.

De tot het samenwerkingsverband behorende advocatenkantoren zijn:
BBS
Benthem & Gratama
Bonnier Messink
Bosman
BS
Dijks Leijssen
Dommerholt & Van Dijk
EBH
Holla Poelman
Houben
Kaiser Van Steijn KBS
Lagro
Rompelberg
Schieman
Tiebout
Van Diepen
Van Korlaar
Van der Woude De Graaf
Fides Juridische Bijstand +
Wendelgelst


Aanvulling Payback en Beursklacht op persbericht

Voor gedupeerden met een lage restschuld/inleg zoals in het persbericht over gesproken wordt, bestaat de mogelijkheid om tegen redelijke prijs te procederen door gebruik te maken van de collectieve actie’s van Beursklacht.
De verwoording in de tekst van het persbericht voor de mensen om de schikking te overwegen met een inleg van € 15.000 is in hoofdlijn gebaseerd op advocaatkosten bij een individuele procedure.

]
] ]
Pagina gemaakt door: Stefan 06-Maart-2005 23:46
Pagina gewijzigd op: 20-November-2005 22:03

] ] ]
]
Deze pagina is gemaakt in 0.3438 seconden. [Aantal Bezoekers: 649065]  Powered by SOOP Portal version Raven RC1
]
] ]