%> Vereniging PAYBACK
] ]
 
] ] ]
]
Site Navigatie
]
] ]

] ] ]
]
Top 7 Recente Berichten ]
Lees laatste Bericht Fortis Variabel Investeringsplan
Laatste Bericht door: Dennis51
Forum: Fortis Algemeen

Geplaatst: 19-Juli-2006 Om: 20:52

Lees laatste Bericht reclame dsb
Laatste Bericht door: mydream
Forum: DSB Algemeen

Geplaatst: 19-Juli-2006 Om: 13:45

Lees laatste Bericht claims ahold
Laatste Bericht door: mydream
Forum: DSB Algemeen

Geplaatst: 19-Juli-2006 Om: 13:40

Lees laatste Bericht Onmenselijk
Laatste Bericht door: Toon.Stiphout
Forum: Mijn Verhaal

Geplaatst: 17-Juli-2006 Om: 00:49

Lees laatste Bericht Hollands Welvaren
Laatste Bericht door: Hearlu
Forum: DSB Algemeen

Geplaatst: 11-Juli-2006 Om: 23:44

Lees laatste Bericht hollands welvaren select 2
Laatste Bericht door: bobo64
Forum: DSB Algemeen

Geplaatst: 11-Juli-2006 Om: 20:53

Lees laatste Bericht Nieuwsbrief, Jaargang 4, nr. 25-06-06
Laatste Bericht door: Pieter
Forum: Nieuwsbrieven

Geplaatst: 21-Juni-2006 Om: 23:42

]
] ]

] ] ]
]
Zoeken op het Internet ]

Google

Het Web Payback

]
] ]

] ] ]
]
Advertentie
]
] ]

] ] ]
]
Zoek naar ]

Zoek op:
Alle Woorden
Eén van de woorden
Zin
]
] ]

] ] ]
]
Poll ]
Heeft u nog vertrouwen in de Banken?
]8.0%(19)
]92.0%(219)
]0.0%(0)

Bekijk Commentaren

Je hebt al gestemd op deze Enquête
]
] ]

] ] ]
]
Welkom Gast ]
Naam:
Wachtwoord:
Automatisch Inloggen
Voeg mij toe aan de Actieve Gebruikerslijst
Ja  Nee

Wachtwoord vergeten? | Registreer
]
] ]

  
] ] ]
]
DISCLAIMER WEBSITE WWW.PAY-BACK.NL

Payback/diensten kunnen de producten en diensten bevatten, zoals e-mail, bulletinboards, nieuwsgroepen, discussiegelegenheden en/of andere bericht- of communicatiefaciliteiten die ontworpen zijn om u in staat te stellen om te communiceren met anderen (hierna gezamenlijk "Communicatiediensten" genoemd). U stemt ermee in Communicatiediensten uitsluitend te gebruiken om rechtmatige berichten en materiaal openbaar te maken, te verzenden en ontvangen en die, voor zover dit van toepassing is, verband houden met de betreffende Communicatiedienst. Wanneer u een Communicatiedienst gebruikt, verklaart u zich te onthouden van onder meer, maar niet beperkt tot, het volgende:

 • Het gebruik van de Communicatiedienst voor enquêtes, wedstrijden, piramidespelen, kettingbrieven, junkmail, spamming of andere zich vermenigvuldigende berichten en ongevraagde berichten en mailings (voor commerciële of andere doeleinden).
 • Het belasteren, misbruiken, lastigvallen, achtervolgen, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten van anderen (zoals het recht op privacy en met betrekking tot publiciteit).
 • Het publiceren, openbaar maken, uploaden, distribueren of verspreiden van ongepaste, (gods)lasterlijke, obscene, onbehoorlijke of onrechtmatige onderwerpen, namen, materialen of informatie.
 • Het publiceren, posten, uploaden, distribueren of verspreiden van onderwerpen, namen, materiaal of informatie die aanzetten tot discriminatie, haat of geweld jegens een persoon of een groep op basis van ras, geloof of land van herkomst, of die slachtoffers van misdaden tegen de menselijkheid benadeelt door het bestaan van dergelijke misdaden in twijfel te trekken.
 • Het uploaden of anderszins beschikbaar maken van bestanden die afbeeldingen, foto’s, software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door wetten inzake intellectuele eigendom, inclusief maar niet beperkt tot bijvoorbeeld wetten op gebied van auteursrecht of merkenrecht (of door het recht op privacy of met betrekking tot publiciteit) tenzij de rechten hierop bij u berusten of tenzij u alle benodigde toestemmingen hebt verkregen.
 • Het gebruik van materiaal of informatie, inclusief afbeeldingen of foto’s, dat via de Payback-sites/diensten beschikbaar wordt gemaakt en dat op enigerlei wijze inbreuk maakt op auteursrechten, merk, octrooi, handelsgeheim of ander eigendomsrecht van een partij.
 • Het uploaden van bestanden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, time bombs, cancelbots, beschadigde bestanden of enig ander gelijksoortige software of programma’s bevatten die de werking van de computer of eigendom van derden kunnen beschadigen.
 • Het gebruik van metacode voor het zoeken naar websites.
 • Het adverteren, te koop aanbieden of het kopen van goederen of diensten voor enig zakelijk doel, tenzij de Communicatiedienst dergelijke berichten uitdrukkelijk toestaat.
 • Het downloaden van bestanden die door een andere gebruiker van de Communicatiedienst openbaar zijn gemaakt en waarvan u weet, of redelijkerwijs had moeten weten, dat deze niet wettig op dergelijke wijze mogen worden gedistribueerd.
 • Het vervalsen of verwijderen van enige auteursrechtaanduiding, wettelijke of andere eigendomskennisgevingen of -aanduidingen, of labels van de oorsprong of bron van software of van andere materialen die in het ge-uploade bestand zijn opgenomen.
 • Het beperken of hinderen van andere gebruikers in hun gebruik en genot van de Communicatiediensten.
 • Het schenden van enige gedragscode of andere richtlijnen die mogelijkerwijs van toepassing zijn op een bepaalde Communicatiedienst.
 • Het vergaren of anderszins verzamelen van informatie over anderen, waaronder e-mailadressen.
 • Het schenden van toepasselijke wetten of regelgevingen.
 • Het aannemen van een valse identiteit met als doel het misleiden van anderen.
 • Het gebruiken, downloaden of anderszins kopiëren of verstrekken (al dan niet tegen vergoeding) aan een persoon of entiteit van adressenbestanden van Payback-site/dienst(en) of overige (gedeeltelijke) informatie betreffende gebruikers of het gebruik.

Payback is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. Payback behoudt zich echter te allen tijde het recht voor materialen die via de Communicatiedienst zijn openbaar gemaakt naar eigen goeddunken te controleren en te verwijderen. Payback behoudt zich te allen tijde het recht voor om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten om welke reden dan ook en zonder kennisgeving te beëindigen.

Payback behoudt zich te allen tijde naar eigen goeddunken en voor zover Payback dit noodzakelijk acht het recht voor alle informatie te verstrekken die krachtens enig toepasselijk recht, voorschrift, juridisch proces of verzoek van de overheid vereist is, of informatie of materialen geheel of gedeeltelijk te bewerken, niet openbaar te maken of te verwijderen.

Neem altijd de nodige voorzichtigheid in acht wanneer u bij het gebruik van een Communicatiedienst informatie verstrekt die persoonlijke gegevens bevat over uzelf of uw kinderen. Payback heeft geen zeggenschap over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatieservice en onderschrijft deze evenmin; derhalve wijst Payback alle aansprakelijkheid met betrekking tot de Communicatiediensten en eventuele rechtsvorderingen die uit uw deelname aan een Communicatieservice voortvloeien uitdrukkelijk van de hand. Persoonlijke postings en of reactie in het forum van Payback zijn geen geautoriseerde woordvoerders van Payback en hun visie komt niet noodzakelijkerwijs overeen met die van Payback of de Nederlandse wetgeving.

Op materialen die via een Communicatiedienst worden ge-upload, kunnen beperkingen rusten met betrekking tot gebruik, verveelvoudiging en/of verspreiding. U bent zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van die beperkingen indien u die materialen downloadt.

MATERIAAL GELEVERD AAN PAYBACK OF OPENBAAR GEMAAKT OP DE PAYBACK-WEBSITE

Payback maakt geen aanspraak op eigendomsrechten op het materiaal dat u levert aan Payback (waaronder commentaar en opmerkingen) of dat u openbaar maakt, uploadt, invoert of indient op Payback-site/diensten of daaraan gekoppelde diensten die toegankelijk zijn voor het grote publiek (afzonderlijk een "Uiting" of, gezamenlijk, "Uitingen" genoemd). Door de Uiting openbaar te maken, te uploaden, in te voeren en te verzenden ("Posten") geeft u Payback, haar gelieerde bedrijven en de noodzakelijke gesublicentieerden echter wel toestemming uw Uiting te gebruiken in verband met hun zakelijke Internet-activiteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle Payback-sites/diensten) en geeft u deze het gebruiksrecht om, met inbegrip van maar niet beperkt tot: uw Uiting te kopiëren, distribueren, publiekelijk te vertonen, publiekelijk uit te voeren, reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw in te delen; uw naam te publiceren in verband met uw Uiting.

Voor het gebruik van uw Uiting, zoals in deze overeenkomst wordt bepaald, ontvangt u geen vergoeding. Payback is niet verplicht om uw Uiting openbaar te maken of te gebruiken en Payback mag te allen tijde naar eigen goeddunken een Uiting verwijderen.

Door het Posten van uw Uiting garandeert en verklaart u dat u alle rechten met betrekking tot uw Uiting, zoals beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden, bezit of anderszins beheerst, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle rechten die noodzakelijk zijn om Uitingen openbaar te maken, te uploaden, in te voeren of in te dienen.

WIJZIGING VAN DEZE BEPALINGEN

Payback behoudt zich het recht voor om de bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen waaronder de Payback-site/diensten worden aangeboden te wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de vergoedingen in verband met het gebruik van Payback-site/diensten. U stemt er bij voorbaat mee in gebonden te zijn aan iedere wijziging in deze bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelmatig opnieuw bekijken van de meest recente versies van deze bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen.

 

Gewijzigd; 10 Februari 2003

]
] ]
Pagina gemaakt door: Pieter 10-December-2004 21:52
Pagina gewijzigd op: 10-December-2004 21:52

] ] ]
]
Deze pagina is gemaakt in 0.3599 seconden. [Aantal Bezoekers: 649272]  Powered by SOOP Portal version Raven RC1
]
] ]