%> Vereniging PAYBACK
] ]
 
] ] ]
]
Site Navigatie
]
] ]

] ] ]
]
Top 7 Recente Berichten ]
Lees laatste Bericht Fortis Variabel Investeringsplan
Laatste Bericht door: Dennis51
Forum: Fortis Algemeen

Geplaatst: 19-Juli-2006 Om: 20:52

Lees laatste Bericht reclame dsb
Laatste Bericht door: mydream
Forum: DSB Algemeen

Geplaatst: 19-Juli-2006 Om: 13:45

Lees laatste Bericht claims ahold
Laatste Bericht door: mydream
Forum: DSB Algemeen

Geplaatst: 19-Juli-2006 Om: 13:40

Lees laatste Bericht Onmenselijk
Laatste Bericht door: Toon.Stiphout
Forum: Mijn Verhaal

Geplaatst: 17-Juli-2006 Om: 00:49

Lees laatste Bericht Hollands Welvaren
Laatste Bericht door: Hearlu
Forum: DSB Algemeen

Geplaatst: 11-Juli-2006 Om: 23:44

Lees laatste Bericht hollands welvaren select 2
Laatste Bericht door: bobo64
Forum: DSB Algemeen

Geplaatst: 11-Juli-2006 Om: 20:53

Lees laatste Bericht Nieuwsbrief, Jaargang 4, nr. 25-06-06
Laatste Bericht door: Pieter
Forum: Nieuwsbrieven

Geplaatst: 21-Juni-2006 Om: 23:42

]
] ]

] ] ]
]
Zoeken op het Internet ]

Google

Het Web Payback

]
] ]

] ] ]
]
Advertentie
]
] ]

] ] ]
]
Zoek naar ]

Zoek op:
Alle Woorden
Eťn van de woorden
Zin
]
] ]

] ] ]
]
Poll ]
Heeft u nog vertrouwen in de Banken?
]8.0%(19)
]92.0%(219)
]0.0%(0)

Bekijk Commentaren

Je hebt al gestemd op deze EnquÍte
]
] ]

] ] ]
]
Welkom Gast ]
Naam:
Wachtwoord:
Automatisch Inloggen
Voeg mij toe aan de Actieve Gebruikerslijst
Ja  Nee

Wachtwoord vergeten? | Registreer
]
] ]

  
] ] ]
]
Veel gestelde vragen:
Veel Gestelde Vragen

Veel gestelde vragen

 

 

 

 

 

 
Vragen:  

 

 
   
Antwoorden:

 Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor gesubsidieerde rechtsbijstand?

Dit wordt ook wel "met toevoeging" of "Pro Deo" genoemd. Bij het gemeentehuis is het formulier VIV (Verklaring van Inkomen en Vermogen) te verkrijgen. Dit is een soort belasting formulier. Hiermee is uit te rekenen of je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Bij een bepaald inkomen en vermogen moet je zelf de advocaatkosten betalen. Zit je hieronder dan krijg je gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit wil zeggen dat je een eenmalige bijdrage moet betalen. De bijdrage varieert van 89 tot 761 euro (uiteraard afhankelijk van je inkomen). De rest wordt betaald door de overheid. Het verzoek om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand wordt door uw advocaat of een medewerker van een Bureau Rechtshulp ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. Als het verzoek wordt gehonoreerd, wordt een zogeheten ’toevoeging’ afgegeven. Met dit gegeven kun je advocaat opdracht geven om je bij te staan. E.e.a. is ook na te lezen op www.rvr.org bij info balie.

 

Kies niet zomaar een advocaat Bron; Consumentenbond Geldgids

Citaat; Reinhout van der Heijden, Hoofredacteur Geldgids.

"Advocaten zijn niet goedkoop. Een Geldgidslezer benaderde een advocaat voor overleg. Hij had niet van tevoren gevraagd of het consult gratis was. Na afloop kreeg hij een rekening van ruim Ä 300, voor het telefonisch onderzoek, het lezen van de fax en het bestuderen van het dossier.
Een oriŽnterend gesprek met de advocaat kan gratis zijn, maar vraag eerst of dat inderdaad zo is. Volgens een steekproef van de Geldgids ligt het uurtarief van een advocaat tussen Ä 123 en Ä 238. Hoe meer ervaring hij (of zij) heeft, des te prijziger de advocaat is.
Stap niet naar de eerste de beste advocaat. Uit dezelfde steekproef is gebleken dat de advocaatkosten voor een eenvoudige echtscheidingsprocedure sterk uiteen kunnen lopen. Wij vroegen een tiental offertes op en daaruit bleek dat de prijs uiteenliep van Ä 725 tot Ä 2200. Een indrukwekkend verschil.
Sommige advocaten zijn imposante mensen. Ze kunnen u soms prima helpen met hun grote juridische kennis. Maar laat u niet te veel imponeren: u bent de opdrachtgever, dus u mag zelf de advocaat kiezen en u kunt ook de voorwaarden bepalen.
Kies niet zomaar een advocaat. Ondervraag hem kritisch, bijvoorbeeld over zijn specialisme. Bijna iedere advocaat heeft een specialiteit.
Voor een echtscheiding kiest u een jurist die deskundig is in het personenen familierecht. Bij een geschil met de huisbaas kiest u een advocaat die thuis is in het huurrecht. Als u een verkeerde advocaat kiest, moet hij zich eerst nog verdiepen in het specifieke probleem. U betaalt dan als het ware zijn bijscholingscursus uit eigen zak.Het beste is een vaste prijs af te spreken met uw advocaat. Is dat niet mogelijk, geef hem dan een limiet op. Dan wordt u tijdig gewaarschuwd als de kosten bijvoorbeeld hoger worden dan Ä 2000. Vraag ook na wie uw zaak gaat behartigen. Let erop dat u niet hetzelfde betaalt voor een stagiaire op het advocatenkantoor als voor de ervaren advocaat of compagnon. Van advocaat wisselen kan altijd. De oude advocaat moet daar zijn medewerking aan verlenen en het dossier kosteloos overdragen.
In de Geldgids van augustus behandelen we tien kritische vragen die bijna niemand aan zijn advocaat durft te stellen, maar waarop iedereen het antwoord wil weten. Kom op voor uw rechten, ook bij de advocaat."

 

Ik word gedagvaard maar ik kan geen advocaat vinden onder toevoeging die mij wil bijstaan. Wat kan ik hieraan doen?

Klik hier voor nadere uitleg over weigering van advocatenkantoren die onder toevoeging werken. En welke brieven u kunt schrijven om dit probleem te verhelpen.

 

 

Ik wil inzage in mijn dossier. Hoe vraag ik deze gegevens op?

Een Betrokkene is gerechtigd een FinanciŽle instelling schriftelijk een overzicht te vragen van de hem of haar betreffende Persoonsgegevens die door die FinanciŽle instelling worden verwerkt. De FinanciŽle instelling zal, behoudens in de genoemde uitzonderingsgevallen in de WBP, de Betrokkene binnen vier weken na de datum van het verzoek een overzicht van de Persoonsgegevens en informatie betreffende de Verwerking van die persoonsgegevens doen toekomen. Indien door de FinanciŽle instelling geen Persoonsgegevens van de Betrokkene worden verwerkt, zal de FinanciŽle instelling dit tevens binnen vier weken na de datum van het verzoek aan de Betrokkene laten weten. Download hier de voorbeeldbrief.

 

 

Ik word bedreigd door een incasso buro. Wat staat mij te wachten?

Voordat u ongerust wordt, de deurwaarder komt geen spullen bij u weghalen.
De aanbieder heeft na een paar herinneringen over betalingsachterstand dit nu in handen gegeven van een incasso bureau.
Deze stuurt nu een brief met het verzoek alsnog te betalen, het bedrag is nu verhoogd met de incasso kosten. Ze kunnen meerdere brieven sturen en ook nog bellen. Ze hebben verder geen recht, ze kunnen u dus niet dwingen.
Als u niet betaalt wordt de opdracht teruggegeven aan de aanbieder. De aanbieder kan vervolgens een rechtszaak beginnen.
Nu komt de deurwaarder pas in het spel.
Hij komt een brief brengen van de rechtbank, dit is een dagvaarding waarin datum en tijd staat wanneer u voor moet komen. Meer doet de deurwaarder niet.
 
Zoek uit of u in aanmerking komt voor een advocaat pro deo (met toevoeging).
En zoek uit welke advocaten hiervoor in aanmerking komen. U kunt ze vervolgens bellen en de, volgens u, beste uitzoeken. Neem niet de eerste de beste, de kwaliteit en inzet wil nogal eens verschillen.
Mocht dit allemaal niet lukken neem dan contact met ons op info@pay-back.nl.

 

Ik heb een contract afgesloten via Spaar Select en ik krijg brieven terug van het bedrijf Findi <plaatsnaam> bv Wat is hier aan de hand?

Spaar Select is bezig om bedrijven die naar verwachting geconfronteerd worden met schadeclaims leeg te maken door eerst de naam te wijzigen in Findi <plaatsnaam> bv dan worden rendabele en nieuwe klanten over geheveld naar andere ondernemingen. Vervolgens wordt het personeel ontslagen en vervolgens wordt faillissement aangevraagd. De klanten die een schadeclaim willen indienen blijven klant van het failliet verklaarde Findi <plaatsnaam> bv. Dit is de reden waarom u een reactie krijgt op blanco brief papier van Findi <plaatsnaam> bv. De complete lijst van failliet verklaarde spaarselect vestigingen kunt u hier raadplegen.

 

 

Ik heb Spaar Select aansprakelijk gesteld voor geleden schade. Nu blijkt mijn contract onder een failliete Findi <plaatsnaam> bv te vallen. Wat moet ik nu doen?

U kunt zich melden bij de curator: Mw Mr G.J.J.M.A. Dijkman - Thoen Kantoor Advocaten Dijkman Advocaten Adres Postbus 70 7500AB Enschede Telefoon 053-4308885 E-mail secretariaat@dijkmanadvocaten.nl Arrondissement Almelo Als schuldeiser van Findi <plaatsnaam> bv. Zolang er geen beslag gelegd wordt op goederen van Spaar Select en of Findi <plaatsnaam> bv heeft u kans dat u uiteindelijk achter het net vist en uw schadeclaim als oninbaar wordt beschouwd.

 

 

Ik doe mee met de Class Action rechtszaak van Stichting Leaseleed. en het bedrijf waar ik mijn contracten heb afgesloten komt voor op de failliet verklaarde spaar select vestigingen. Wat moet ik nu doen?

U kunt zich wenden tot de Stichting Leaseleed onder het e-mail adres info@leaseleed.nl en hen verzoeken om beslag te laten leggen op de goederen van Findi <plaatsnaam> bv of beslaglegging op de hoofdvestiging van Spaar Select. Zodat uw schadeclaim veilig gesteld wordt. Volgens de inschrijving bij het KvK is de hoofd vestiging de holding van alle Spaar Select kantoren en Findi <plaatsnaam> bv kantoren.

 

 

 

Ik ben lid van de vereniging Payback. Binnen mijn gezin zijn meerdere personen met aandelen-lease contracten. Dient een ieder in het bezit van een dergelijk contract persoonlijk lid te worden?

Nee. Het lidmaatschap is geldig voor het hele gezin. Het is wel zo dat per lidmaatschap er maar 1 stem bij een algemene leden vergadering uitgebracht kan worden. Indien u per gezinslid een stem wilt uitbrengen dan kunt u ieder gezinslid afzonderlijk lid laten worden van de vereniging.

 

 

Ik ben lid van Stichting leaseverlies. Waarom zou ik lid worden van PAYBACK?

U heeft zich bij de Stichting Leaseverlies aangesloten maar dan moet U wel:
Alle maandtermijnen blijven betalen aan dexia. De restschuld betalen aan dexia.
Het geduld hebben om te wachten op de definitieve uitspraak van de rechter in het proces wat de stichting heeft aangespannen tegen Dexia wegens misleidende reclame. Hierna moet u nog zelf uw geld terugvorderen bij Dexia.
Als U Dexia niet betaald wordt U na een tijdje gedagvaard.
PAYBACK staat, in tegenstelling tot Stichting Leaseverlies, zijn leden met raad en daad bij o.a.
Wat mag en kan Dexia,een incasso bureau, een deurwaarder, hoe kom ik aan een advocaat, kom ik in aanmerking voor toevoeging enz.

 

Ik ben lid van de vereniging PAYBACK. Betaalt de vereniging de kosten van mijn advocaat?

Nee, de vereniging betaald niet uw advocaatkosten. Ieder lid dient deze kosten zelf te dragen. Wel helpt de vereniging u bij het zoeken naar een geschikte advocaat die voldoende kennis in huis heeft om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

 

 

Ik ben mijn wachtwoord kwijt. Wat moet ik doen?

Zodra u onze interactieve website bezoekt onder de knop "Aanmelden of inloggen" klikt u op "Mijn wachtwoord wijzigen".

Voer uw inlognaam " Ö." in, geef een nieuw wachtwoord op, En voer uw e-mailadres in zoals dat bij ons geregistreerd staat.

Zodra u klikt op "Wijzig" is uw nieuwe wachtwoord geactiveerd en krijgt u een bevestiging per e-mail toegestuurd.

De boven genoemde inlognaam en het wachtwoord zijn niet geschikt voor het forum programma op de PAYBACK website.

Om mee te doen met dit forum dient u zich zelf eerst te registreren en een alias met wachtwoord op te geven door te klikken op "Register".

 

 

 

 Ik ben in het bezit van een lening via Levob waar aandelen pakketen voor zijn aangeschaft. Kan de vereniging Payback ook mijn belangen behartigen?

De vereniging fungeert als platform voor de leden om zich actief in te zetten om door gezamenlijke inspanningen de geleden schades zo maximaal mogelijk vergoed te krijgen. De vereniging heeft al een flink aantal Levob gedupeerden en het aantal is groeiend. Wanneer u zich aansluit kunt u met anderen die dezelfde belangen hebben plaats nemen in de werkgroep vormen om deze belangen te behartigen. Zie voor informatie de website onder Levob Hefboom Effect.

 

 

Kunt U mij mededelen of U wat voor mij kunt betekenen in het leaseplan van de OHRA-Flexbeleg

De vereniging fungeert als platform voor de leden om zich actief in te zetten om door gezamenlijke inspanningen de geleden schades zo maximaal mogelijk vergoed te krijgen. De vereniging heeft al meerdere ORHA gedupeerden en het aantal is groeiende. Wanneer u zich aansluit kunt u met anderen die dezelfde belangen hebben een werkgroep vormen om deze belangen te behartigen. Zie voor informatie de webpagina Ohra effecten lease.

 

 

Ik ben in het bezit van een Oranje doelvermogen product. Kan de vereniging iets voor mij betekenen?

Dit product is relatief onbekend en wij hebben tot nu toe slechts(stand feb 2004) 1 lid met het product Oranje doelvermogen.

Mogelijk dat zich meer gedupeerden melden in de nabije toekomst.

De vereniging fungeert als platform voor de leden om zich actief in te zetten om door gezamenlijke inspanningen de geleden schades zo maximaal mogelijk vergoed te krijgen

Wanneer u zich aansluit kunt u mogelijk met anderen die dezelfde belangen hebben een werkgroep vormen om deze belangen te behartigen. Zie voor informatie de website.

 

 

Ik heb belegd in aandelen(fondsen) waar geen lening aan gekoppeld zit. Kan de verening PAYBACK wat voor mij betekenen?

De vereniging is opgericht voor aandelenlease gedupeerden. En is in die zin niet de juiste organisatie die uw belangen kan behartigen. U kunt zich bijvoorbeeld wenden tot de VEB (Vereniging van Effecten Bezitters).

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
   
Aanmelden nieuw lid vereniging PAYBACK  Openen
]
] ]
Pagina gemaakt door: Pieter 10-December-2004 21:55
Pagina gewijzigd op: 10-December-2004 22:00

] ] ]
]
Deze pagina is gemaakt in 1.0615 seconden. [Aantal Bezoekers: 649316]  Powered by SOOP Portal version Raven RC1
]
] ]