] ]
 
] ] ]
]
Site Navigatie
]
] ]

] ] ]
]
Top 7 Recente Berichten ]
Lees laatste Bericht Fortis Variabel Investeringsplan
Laatste Bericht door: Dennis51
Forum: Fortis Algemeen

Geplaatst: 19-Juli-2006 Om: 20:52

Lees laatste Bericht reclame dsb
Laatste Bericht door: mydream
Forum: DSB Algemeen

Geplaatst: 19-Juli-2006 Om: 13:45

Lees laatste Bericht claims ahold
Laatste Bericht door: mydream
Forum: DSB Algemeen

Geplaatst: 19-Juli-2006 Om: 13:40

Lees laatste Bericht Onmenselijk
Laatste Bericht door: Toon.Stiphout
Forum: Mijn Verhaal

Geplaatst: 17-Juli-2006 Om: 00:49

Lees laatste Bericht Hollands Welvaren
Laatste Bericht door: Hearlu
Forum: DSB Algemeen

Geplaatst: 11-Juli-2006 Om: 23:44

Lees laatste Bericht hollands welvaren select 2
Laatste Bericht door: bobo64
Forum: DSB Algemeen

Geplaatst: 11-Juli-2006 Om: 20:53

Lees laatste Bericht Nieuwsbrief, Jaargang 4, nr. 25-06-06
Laatste Bericht door: Pieter
Forum: Nieuwsbrieven

Geplaatst: 21-Juni-2006 Om: 23:42

]
] ]

] ] ]
]
Zoeken op het Internet ]

Google

Het Web Payback

]
] ]

] ] ]
]
Advertentie
]
] ]

] ] ]
]
Zoek naar ]

Zoek op:
Alle Woorden
En van de woorden
Zin
]
] ]

] ] ]
]
Poll ]
Heeft u nog vertrouwen in de Banken?
]8.0%(19)
]92.0%(219)
]0.0%(0)

Bekijk Commentaren

Je hebt al gestemd op deze Enqute
]
] ]

] ] ]
]
Welkom Gast ]
Naam:
Wachtwoord:
Automatisch Inloggen
Voeg mij toe aan de Actieve Gebruikerslijst
Ja  Nee

Wachtwoord vergeten? | Registreer
]
] ]

  
] ] ]
]
Werkgroep Koersplan
Voor vragen info@zinloosbetalen.nl
Aanmelden PAYBACK Openen

Aanmelden Stichting

Zinloos Betalen

www.zinloosbetalen.nl

 

 

Stichting Zinloos Betalen
Op 23 december 2005 is de stichting Zinloos Betalen opgericht uit onvrede over het Koersplan Spaarbeleg/Aegon-product van leden die aangesloten zijn bij de vereniging Payback.
Enige vrijwilligers van de vereniging Payback hebben de "koppen" bij elkaar gestoken en het initiatief genomen voor de stichting Zinloos Betalen.

 

Gezamenlijke procedure
De stichting heeft gekozen voor een gezamenlijke procedure tegen Aegon betreffende dit wanproduct om te voorkomen dat gedupeerden na in het gelijk te worden gesteld door de rechter alsnog het geld individueel dienen terug te halen bij de rechter. Door het afgeven van een akte van cessie aan de stichting, kan de stichting namens u de procedure voeren en krijgt de procedure een individueel karakter.
Aan het algemeen deel van de dagvaarding wordt een persoonlijk deel toegevoegd, dat nader ingaat op de persoonlijke omstandigheden ten tijde van het aangaan van het contract.
De procedure wordt juridisch begeleid door mr. P.A. Aan de Kerk, echter correspondentie aangaande deze procedure kan slechts worden gevoerd met de Stichting die tracht uw vragen binnen drie dagen te beantwoorden.

Na uw aanmelding voor de procedure, ontvangt u binnen drie dagen een bevestiging en het verzoek om voor de procedure belangrijke informatie te sturen. Eveneens ontvangt u een verzoek het origineel van de akte van cessie naar de Stichting te sturen.
De stichting moet om te voldoen aan de Wet identificatie dienstverlening een kopie van het identificatiebewijs van u en uw eventuele geregistreerde partner vragen. Met deze gegevens gaat de Stichting zorgvuldig om, dit mede gelet op de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Communicatie
Wij houden u op de hoogte van de stand van zaken omtrent de te voeren procedure en andere zaken aangaande Koersplan door het sturen van nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven worden eveneens op onze website geplaatst.
Indien u vragen heeft omtrent de procedure of uw koersplanproduct, stuurt u dit naar bovenstaand contactadres of emailadres
info@zinloosbetalen.nl

Klik hier om de Nieuwsbrieven te raadplegen

 

Voordat u zich aanmeld .....

Om misverstanden te voorkomen, eerst nog even de volgende opmerkingen. Aan deze rechtszaak kan alleen worden deelgenomen door gedupeerden van het product Koersplan van de firma Spaarbeleg. Indien uw geschil al eerder is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies, afdeling Bankzaken, kunt u helaas niet meedoen aan deze rechtszaak.

Voor u het formulier gaat invullen, is het verstandig ervoor te zorgen de gegevens van uw Koersplan-overeenkomst bij de hand te hebben. U kunt alle belangrijke gegevens terugvinden op het document, genaamd "Koersplan Overeenkomst", dat u van Spaarbeleg heeft ontvangen bij aanvang van de overeenkomst. Indien u tussentijds de maandelijkse betalingen heeft verlaagd, dan bent u in het bezit van twee Koersplan-overeenkomsten. Heeft u de overeenkomst tussentijds beindigd, dan heeft u ook de eindafrekening van Spaarbeleg nog nodig voor de aanmelding.

De aanmeldprocedure verloopt in grote lijnen als volgt: om u aan te melden, vult u het bijgaande formulier volledig in. Nadat u uw persoonlijke gegevens en contractgegevens in het formulier heeft ingevoerd en bevestigd, zal het systeem u, ter bevestiging van de aanmelding een e-mail toesturen. Deze e-mail bevat een op basis van de door u ingevoerde gegevens een volmacht zodat de Stichting namens u kan optreden in de komende procedure, alsmede een overzicht van de door u ingevoerde gegevens (het eerste intakeformulier). Vriendelijk vragen we u zowel de Volmacht als het eerste intakeformulier ondertekend aan ons te retourneren. U ontvangt tevens instructies voor de betaling van de bijdrage voor de juridische procedure, naast het verzoek om een kopie(n) van uw Koersplan-overeenkomst(en) op te sturen naar de postbus van de stichting.
 

Kosten
Wij willen u erop attenderen dat u, om deel te nemen aan de procedure, de volgende bijdrage verschuldigd bent:

170,00 indien u geen lid van Payback bent.

110,00 indien u lid van Payback bent, dan wel dat u zich als lid zult aanmelden. Geclaimd lidmaatschap zal door ons worden geverifieerd.

De bijdrage geldt per deelnemer, per dossier. Heeft u meerdere contracten op uw naam, dan wel op uw op dit moment minderjarige kinderen, dan bent u slechts n maal de bijdrage verschuldigd.

 

Rechtsbijstand-verzekering

Indien u een rechtsbijstand verzekering met module D (Fiscaal & Vermogen) heeft afgesloten bij ARAG dan kunt u wellicht de kosten voor de procedure vergoed krijgen. Uw aanvraag daartoe moet schriftelijk gericht worden aan:

 

Schade Administratie

ARAG Rechtsbijstand

Postbus 230

3830 AE Leusden

 

Onder vermelding 'nieuwe zaak ' met opgaaf van het polisnummer , naam tussenpersoon en  eigen toelichting  op het geschil. Na uw melding wordt de aanvraag op dekking getoetst en krijgt u van ARAG spoedig bericht.

 

Veelgestelde vragen
De Stichting Zinloos Betalen heeft een webpagina ingericht met veel voorkomende vragen. Indien de webpagina geen antwoord geeft op uw vraag kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met de Stichting Zinloosbetalen of Vereniging Payback ondervermelding van Koersplan

Klik hier voor de webpagina Veel Gestelde Vragen.

 

Aanmelden

]
] ]

] ] ]
]
Deze pagina is gemaakt in 0.2500 seconden. [Aantal Bezoekers: 649315]  Powered by SOOP Portal version Raven RC1
]
] ]